Kamerové systémy

všeobecné informace

Hlavní úloha monitorovacího kamerového systému je dohled na určené prostory, plní různou úlohu dle typu zákazníka, zajištění bezpečnosti a prevence kriminality nebo slouží k odhalení a následnému vyhodnocení přestupku či trestního činu, může také zároveň monitorovat dopravní situaci a poskytovat důležité statistické informace o provozu v městské dopravě. Ve výrobních prostorách může střežit nejenom skladovací, vstupní a jiné prostory, ale také dohlížet na dodržování bezpečnosti práce a jiné.

Služby které vám nabízíme

Návrh systému – poradíme a navrhneme Vám nejvhodnější kamerový systém. Není důležité zda se jedná o kamerový systém do rodinného domu, obchodu, čerpací stanice pohonných hmot, obchodního domu, městský kamerový systém, nebo výrobní podnik. Naše snaha je poradit a vyhovět každému zákazníku a navrhnout co možná nejefektivnější řešení.

Zpracujeme Vám nabídku včetně rozpočtu zdarma.

Předvedení kamerového systému.

  • Předvedeme Vám již hotové realizace kamerových systémů, takže uvidíte skutečný provoz a můžete se provozovatele zeptat na poznatky a zkušenosti, které sebou přinesl provoz kamerového systému.
  • Kamerové zkoušky - přijedeme k Vám se záznamovým zařízením a různými kamerami a ukážeme Vám možnosti jednotlivých kamer.
  • Předvedení kamerového systému je zdarma v případě jeho realizace.

Realizace kamerových systémů, možnosti:

  • Provádíme kompletní realizace na klíč.
  • Dodáme potřebný materiál a oživíme. Kabelové rozvody si můžete provést svépomocí, dle našich rad.
  • Můžete si u nás zakoupit kamerový systém dle našeho návrhu a provést si montáž svépomocí, máte k dispozici linku pomoci.

Servisní činnost – zajišťujeme záruční a pozáruční servis standardní doba zásahu je do 24 hodin, pokud není sjednána v servisní smlouvě jiným způsobem.

Kvalita:

Naše snaha je zajistit ochranu Vašeho majetku a k tomu nejsou zapotřebí pouze kvalitní návrhy, ale také použití kvalitních a spolehlivých komponentů, záznamových zařízení, kamer, zdrojů.

  • V případě poruchy na záznamovém zařízení kamerového systému na námi realizovaném objektu s uzavřenou servisní smlouvou, Vám zapůjčíme na dobu nezbytně nutnou jiné záznamové zařízení (typ záznamového zařízení nemusí odpovídat typu použitého v instalaci) – přesné podmínky této služby jsou uvedeny v servisní smlouvě.
  • V případě poruchy kamery v systému na námi realizovaném objektu s uzavřenou servisní smlouvou, Vám vyměníme nebo zapůjčíme na dobu nezbytně nutnou jinou kameru (typ kamery nemusí odpovídat použitému typu kamery v instalaci) – přesné podmínky této služby jsou uvedeny v servisní smlouvě.

Montáže velkého rozsahu provádíme po celé České republice, objekty menšího rozsahu cca do 150 km (převážně východní a střední Čechy), Praha.