Požární signalizace

Zařízení elektrické požární signalizace (EPS) je soubor hlásičů požáru, ústředen EPS (elektrická požární signalizace) a doplňujících zařízení EPS, vytvářející systém, kterým se akusticky a opticky signalizuje vzniklé ohnisko požáru již v počáteční fázi vzniku požáru, kdy ještě nedošlo ke vzplanutí.

Detektory elektrické požární signalizace (EPS) pracují na různých fyzikálních principech - vyhodnocují optické, ionizační nebo teplotní parametry prostředí, ve kterém jsou umístěny.Ústředna zajišťuje komunikaci s jednotlivými hlásiči požáru a aktivaci výstupních obvodů pro ovládaná koncová zařízení, popřípadě uvádí do činnosti zařízení, která brání rozšíření požáru. Na čelním panelu ústředny jsou obsluze nabízeny informace o celkovém stavu systému a případném požáru v objektu s detailní lokalizací.Na systém EPS (elektrická požární signalizace) je možné navázat systém ozvučení objektu, který v případě požáru a jiných mimořádných událostí slouží jako evakuační rozhlas.